Terveys & luonne

Pevisa, Kennelliiton yleinen Jalostusstrategia ja tiibetinmastiffien Jalostuksen tavoiteohjelma (JTO)

Tiibetinmastiffit kuuluvat PeViSa:an. Eli perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelmaan. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että pentujen vanhemmat tulee olla lonkka- ja kyynärkuvatut sekä silmäpeilatut ennen kuin pennut ovat saaneet alkunsa.

Pevisa ei aseta lonkkien, kyynärien tai silmien suhteen rajoituksia jalostuskäyttöön. Kuitenkin Suomen Kennelliiton koirarekisteriohje kieltää käyttämästä jalostukseen kaikista huonoasteisimpia lonkkia, kyynäriä ja polvia. Eli E-lonkkaisen tai 3:n asteen kyynärvikaisen jälkeläisiä ei rekisteröidä. Silmien osalta ei ole rajoituksia rekisteröinnin suhteen, oman järjen käyttöä ei tule kuitenkaan unohtaa :)

Lonkka-asteikot

Kyynärasteikot

Silmäsairaudet

Tiibetinmastiffeilla on jälkeläisrajoitus pevisassa. Nartun sekä uroksen osalta maksimi jälkeläismäärä on 30 pentua, viimeinen pentue rekisteröidään kuitenkin kokonaan.

Lue lisää Pevisasta

Pevisan rotukohtaiset erityisehdot

Suomen Kennelliiton koirarekisteriohje

_____________________________

Kennelliiton jalostusstrategia suosittelee seuraavaa:

Euroopan Neuvoston päätöslauselman (Liite 4) mukaisesti jalostukseen ei tule käyttää koiria, joilla seuraavat ominaisuudet ovat rodussaan liioiteltuja:

·         hyvin suuri tai hyvin pieni koko

·         lyhytraajaisilla koirilla pituuden ja korkeuden välinen suhde

·         lyhytkalloisuus tai -kuonoisuus

Päätöslauselman mukaan jalostukseen käytettävällä koiralla ei myöskään saa olla seuraavia ominaisuuksia:

·         pysyvä aukile

·         raajojen epänormaalit asennot (esim. liian niukat takakulmaukset)

·         hampaiden epänormaalit asennot (esim. lyhytleukaisuus)

·         silmien tai silmäluomien epänormaali koko ja muoto (entropion, ektropion, suuret pullistuneet silmät)

·         hyvin pitkät korvat

·         korostuneen poimuuntunut nahka

Jalostukseen käytettävän koiran rakenteessa ja ulkomuodossa ei saa olla Kennelliiton epäterveiden piirteiden listassa (Liite 7) mainittuja hyvinvointia alentavia vikoja.

Lähisukulaisten jalostuskäyttö

Jalostusrajoitus: lähisukulaisyhdistelmiä (isä/emä*jälkeläinen ss% 25, täyssisarukset ss% 25) ei tule tehdä. Tällaisista yhdistelmistä syntyviä pentuja voidaan rekisteröidä ainoastaan EJ-rekisteriin.

Muita lähisukulaisyhdistelmiä (isoisä/isoemä*jälkeläinen ss% 12,5, puolisisarukset ss% 12,5 sekä täti/eno*jälkeläinen ss% 12,5) ei suositella.

Ohjeena suositellaan yhdistelmiä, joissa yksittäinen koira ei ensimmäisen kolmen polven sukutaulussa esiinny useammin kuin kerran, jolloin sukukatokerroin on 1.0 (100 % sukutaulusta eri koiria), ja joissa neljän polven sukukatokerroin on yli 0.90 (90 % sukutaulusta eri koiria). Rotujärjestöt kirjaavat suositukset rotukohtaiseen JTO:aan ja mahdolliset rajoitukset rotukohtaisiin erityisehtoihin.

Lue tästä koko jalostusstrategia

_________________________________

Tiibetinmastiffien JTO:ssa on listattu sairauksia. Nämä tiedot ovat vain suuntaa antavia, koska monikaan ei esim. terveyskyselyihin vastaa jonka pohjalta taas JTO.n terveystilastot tehdään. Itse koen tiibetinmastiffeille eniten ongelmallisina sairauksina autoimmuunisairaudet, kuten kilpirauhasen vajaatoiminta sekä yleistynyt sikaripunkki. Kilpirauhasen vajaatoiminta on valitettavasti yleistynyt vuosien saatossa. Yleistyneitä sikaripunkkitapauksia esiintyy vuosittain muutamia, onneksi vähenemään päin. Myös epilepsia on yksi niistä vakavista sairauksista mitä tiibetinmastiffeilla esiintyy.

Ristisideongelmat ovat myös lisääntyneet. Ovatko ne lisääntyneet vai kuullaanko niistä nyt vain enemmän? Tiibetinmastiffeilla esiintyy myös kukkakaalikorvaa, silmäsairauksia jne. LISÄÄ TULOSSA.............

Lue tästä tiibetinmastiffien JTO